Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 3 grudnia 2019 r.
Komunikat nr 4 w sprawie udzielania indywidualnej interpretacji przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie ustalania beneficjenta rzeczywistego dla spółki zobowiązanej do zgłoszenia informacji w CRBR
Ministerstwo Finansów
false

W związku z licznymi prośbami kierowanymi przez spółki zobowiązane do zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zwanego dalej "CRBR", o pomoc w ustaleniu ich beneficjentów rzeczywistych uprzejmie informuję, że analiza i ocena stanu faktycznego i prawnego prowadząca do ustalenia, kto jest beneficjentem rzeczywistym spółki, tj. osobą fizyczną (osobami fizycznymi) spełniającą przesłanki określone w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 z późn. zm.), należy wyłącznie do spółki zobowiązanej do zgłoszenia tej informacji do CRBR.

Obowiązek zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym do CRBR wynika z art. 58 ww. ustawy i spoczywa na spółkach wymienionych w tym przepisie.

Biorąc pod uwagę fakt, że powyższy obowiązek jest stosunkowo nowy, informujemy, że udostępnianie wiedzy i informacji na jego temat, jak i CRBR będzie następować poprzez wydawanie komunikatów oraz wyjaśnień w postaci pytań i odpowiedzi na stronie:

https://www.gov.pl/web/finanse/komunikaty

https://www.gov.pl/web/finanse/pytania-i-odpowiedzi

Zachęcam do korzystania z pozostałych informacji publikowanych na: https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl