K-0542/35/MD/09, Możliwość przekazania środków instytucji kultury w formie dotacji celowej. - Pismo wydane przez: Kolegium... - OpenLEX

K-0542/35/MD/09 - Możliwość przekazania środków instytucji kultury w formie dotacji celowej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 3 czerwca 2009 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie K-0542/35/MD/09 Możliwość przekazania środków instytucji kultury w formie dotacji celowej.

Sprawa możliwości przekazania środków instytucji kultury w formie dotacji celowej omawiana była na posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Zdaniem Kolegium w przedmiotowej sprawie w zakresie finansowania działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich możliwe jest udzielenie dotacji celowej instytucji kultury na wydatki związane z realizacją wskazanego wyżej programu. Zapisy art. 12 oraz art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 wraz ze zmianami) nie wykluczają w sposób jednoznaczny możliwości udzielenia dotacji celowej instytucji kultury.

Opublikowano: Biul.RIOSzcz 2009/3/95