K-0542/17/MK/08 - Możliwość zawierania umów z organizacjami pozarządowymi o zlecenie zadania i udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego przed dniem 31 grudnia poprzedzającego rok budżetowy.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 25 lutego 2008 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie K-0542/17/MK/08 Możliwość zawierania umów z organizacjami pozarządowymi o zlecenie zadania i udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego przed dniem 31 grudnia poprzedzającego rok budżetowy.

W ocenie Kolegium, konkursy o zlecenie zadania i udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego można ogłaszać po przedłożeniu Radzie projektu budżetu, natomiast rozstrzygać ogłoszone konkursy można po uchwaleniu budżetu.

Z przedstawionego wyżej stanowiska wynika, że umowy z organizacjami pozarządowymi o zlecenie zadania i udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego mogą być zawierane przed dniem 31 grudnia poprzedzającego rok budżetowy, o ile uprzednio zostanie uchwalony budżet oraz rozstrzygnięty konkurs.

Opublikowano: Biul.RIOSzcz 2008/1/84