ITPP1/443-1096/12/MN - VAT w zakresie zasad opodatkowania dostawy nieruchomości.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 12 listopada 2012 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-1096/12/MN VAT w zakresie zasad opodatkowania dostawy nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2012 r. (data wpływu 10 września 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasad opodatkowania dostawy nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 września 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasad opodatkowania dostawy nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Decyzją z dnia 5 stycznia 2012 r. znak:. Wojewoda, na wniosek S.A., ustalił lokalizację przedsięwzięcia EURO 2012 pn.: "P.". Na podstawie tej Decyzji z podziału działki nr:

1.

68/7 (KW...) powstanie działka nr 68/9 o pow. 62 m2 obr. R. gm. Z. Zgodnie ze sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 3 marca 2012 r. operatem szacunkowym, ustalającym wartość nieruchomości w celu określenia wysokości odszkodowania pod budowę Kolei na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro 2012, działka nr 68/9 jest niezabudowana i została wyceniona na kwotę zł. Zgodnie z ww. operatem właścicielami działki są osoby fizyczne.

2.

288/1 (KW nr...) powstanie działka nr 288/4 o pow. 38.516 m2 obr. B. gm. Z. Zgodnie ze sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 2 marca 2012 r. operatem szacunkowym, ustalającym wartość nieruchomości w celu określenia wysokości odszkodowania pod budowę Kolei na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro 2012, działka nr 288/4 jest niezabudowana i została wyceniona na kwotę zł. Zgodnie z ww. operatem właścicielami działki są osoby fizyczne.

3.

47/4 (KW nr...) powstanie działka nr 47/10 o pow. 115 m2 obr. R. gm. Z. Zgodnie ze sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 3 marca 2012 r. operatem szacunkowym, ustalającym wartość nieruchomości w celu określenia wysokości odszkodowania pod budowę Kolei na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro 2012, działka nr 47/10 jest niezabudowana i została wyceniona na kwotę zł. Zgodnie z ww. operatem właścicielami działki są osoby fizyczne.

4.

126/10 (KW nr...) powstanie działka nr 126/23 o pow. 93 m2 obr. R. gm. Z. Zgodnie ze sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 6 marca 2012 r. operatem szacunkowym, ustalającym wartość nieruchomości w celu określenia wysokości odszkodowania pod budowę Kolei na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro 2012, działka nr 126/23 jest niezabudowana i została wyceniona na kwotę zł. Zgodnie z ww. operatem właścicielami działki są osoby fizyczne.

5.

73/3 (KW nr...) powstanie działka nr 73/5 o pow. 1.515 m2 obr. R. gm. Z. Zgodnie ze sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 5 marca 2012 r. operatem szacunkowym, ustalającym wartość nieruchomości w celu określenia wysokości odszkodowania pod budowę Kolei na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro 2012, działka nr 73/5 jest niezabudowana i została wyceniona na kwotę zł. Zgodnie z ww. operatem właścicielami działki są osoby fizyczne.

6.

71/2 (KW nr...) powstanie działka nr 71/10 o pow. 275 m2 obr. R. gm. Z. Zgodnie ze sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 5 marca 2012 r. operatem szacunkowym, ustalającym wartość nieruchomości w celu określenia wysokości odszkodowania pod budowę Kolei na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro 2012, działka nr 71/10 jest niezabudowana i została wyceniona na kwotę zł. Zgodnie z ww. operatem właścicielem działki jest osoba fizyczna.

7.

162/24 (KW nr...) powstanie działka nr 162/39 o pow. 293 m2 obr. R. gm. Z. Zgodnie ze sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 6 marca 2012 r. operatem szacunkowym, ustalającym wartość nieruchomości w celu określenia wysokości odszkodowania pod budowę Kolei na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro 2012, działka nr 162/39 jest niezabudowana i została wyceniona na kwotę zł. Zgodnie z ww. operatem właścicielem działki jest osoba fizyczna.

8.

46/1 (KW nr...) powstanie działka nr 46/4 o pow. 664 m2 obr. R. gm. Z. Zgodnie ze sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 3 marca 2012 r. operatem szacunkowym, ustalającym wartość nieruchomości w celu określenia wysokości odszkodowania pod budowę Kolei na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro 2012, działka nr 46/4 jest niezabudowana i została wyceniona na kwotę zł. Zgodnie z ww. operatem właścicielami działki są osoby fizyczne.

9.

124/5 (KW nr...) powstanie działka nr 124/7 o pow. 4.392 m2 obr. R. gm. Z. Zgodnie ze sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 5 marca 2012 r. operatem szacunkowym, ustalającym wartość nieruchomości w celu określenia wysokości odszkodowania pod budowę Kolei na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro 2012, działka nr 124/7 jest niezabudowana i została wyceniona na kwotę zł. Zgodnie z ww. operatem właścicielem działki jest osoba fizyczna.

10.

47/4 (KW nr...) powstanie działka nr 47/9 o pow. 222 m2 obr. R. gm. Z. Zgodnie ze sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 3 marca 2012 r. operatem szacunkowym, ustalającym wartość nieruchomości w celu określenia wysokości odszkodowania pod budowę Kolei na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro 2012, działka nr 47/9 jest niezabudowana i została wyceniona na kwotę zł. Zgodnie z ww. operatem właścicielami działki są osoby fizyczne.

11.

12 (KW nr...) powstanie działka nr 12/3 o pow. 4.085 m2 obr. 0. gm. M. Zgodnie ze sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 8 marca 2012 r. operatem szacunkowym, ustalającym wartość nieruchomości w celu określenia wysokości odszkodowania pod budowę Kolei na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro 2012, działka nr 12/3 jest niezabudowana i została wyceniona na kwotę zł. Zgodnie z ww. operatem właścicielem działki jest osoba fizyczna.

12.

12 (KW nr...) powstanie działka nr 12/2 o pow. 1.434 m2 obr. 0 gm. M. Zgodnie ze sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 8 marca 2012 r. operatem szacunkowym, ustalającym wartość nieruchomości w celu określenia wysokości odszkodowania pod budowę Kolei na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro 2012, działka nr 12/2 jest niezabudowana i została wyceniona na kwotę zł. Zgodnie z ww. operatem właścicielem działki jest osoba fizyczna.

13.

11 (KW nr...) powstanie działka nr 11/4 o pow. 4.371 m2 obr. 0 gm. M. Zgodnie ze sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 8 marca 2012 r. operatem szacunkowym, ustalającym wartość nieruchomości w celu określenia wysokości odszkodowania pod budowę Kolei na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro 2012, działka nr 11/4 jest niezabudowana i została wyceniona na kwotę zł. Zgodnie z ww. operatem właścicielem działki jest osoba fizyczna.

14.

11 (KW nr...) powstanie działka nr 11/2 o pow. 2.481 m2 obr. 0 gm. M. Zgodnie ze sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 8 marca 2012 r. operatem szacunkowym, ustalającym wartość nieruchomości w celu określenia wysokości odszkodowania pod budowę Kolei na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro 2012, działka nr 11/2 jest niezabudowana i została wyceniona na kwotę zł. Zgodnie z ww. operatem właścicielem działki jest osoba fizyczna.

15.

35 (KW nr...) powstanie działka nr 35/3 o pow. 2.140 m2 obr. 0 gm. M. Zgodnie ze sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 9 marca 2012 r. operatem szacunkowym, ustalającym wartość nieruchomości w celu określenia wysokości odszkodowania pod budowę Kolei na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro 2012, działka nr 35/3 jest niezabudowana i została wyceniona na kwotę zł. Zgodnie z ww. operatem właścicielem działki jest osoba fizyczna.

16.

365 (KW nr...) powstanie działka nr 365/1 o pow. 1.064 m2 obr. 0 gm. M. Zgodnie ze sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 15 marca 2012 r. operatem szacunkowym, ustalającym wartość nieruchomości w celu określenia wysokości odszkodowania pod budowę Kolei na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro 2012, działka nr 365/1 jest niezabudowana i została wyceniona na kwotę zł. Zgodnie z ww. operatem właścicielami działki są osoby fizyczne.

17.

174 (KW nr...) powstanie działka nr 174/1 o pow. 1.641 m2 obr. 0 gm. M. Zgodnie ze sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 15 marca 2012 r. operatem szacunkowym, ustalającym wartość nieruchomości w celu określenia wysokości odszkodowania pod budowę Kolei na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro 2012, działka nr 174/1 jest niezabudowana i została wyceniona na kwotę zł. Zgodnie z ww. operatem działka ta jest wydzierżawiana, a jej właścicielem jest osoba fizyczna.

18.

15/2 (KW nr...) powstanie działka nr 15/7 o pow. 2.110 m2 obr. 0 gm. M. Zgodnie ze sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 13 marca 2012 r. operatem szacunkowym, ustalającym wartość nieruchomości w celu określenia wysokości odszkodowania pod budowę Kolei na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro 2012, działka nr 15/7 jest niezabudowana i została wyceniona na kwotę zł. Zgodnie z ww. operatem właścicielem działki jest osoba fizyczna.

19.

3/40 (KW nr...) powstanie działka nr 3/43 o pow. 483 m2 obr. 0 gm. M. Zgodnie ze sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 16 marca 2012 r. operatem szacunkowym, ustalającym wartość nieruchomości w celu określenia wysokości odszkodowania pod budowę Kolei na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro 2012, działka nr 3/43 jest niezabudowana i została wyceniona na kwotę zł. Zgodnie z ww. operatem właścicielami działki są osoby fizyczne.

20.

35 (KW nr...) powstanie działka nr 35/4 o pow. 6.134 m2 obr. 0 gm. M. Zgodnie ze sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 9 marca 2012 r. operatem szacunkowym, ustalającym wartość nieruchomości w celu określenia wysokości odszkodowania pod budowę Kolei na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro 2012, działka nr 35/4 jest niezabudowana i została wyceniona na kwotę zł. Zgodnie z ww. operatem właścicielem działki jest osoba fizyczna.

21.

154 (Kw nr...) powstanie działka nr 154/1 o pow. 68 m2 obr. 0 gm. M. Zgodnie ze sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 15 marca 2012 r. operatem szacunkowym, ustalającym wartość nieruchomości w celu określenia wysokości odszkodowania pod budowę Kolei na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro 2012, działka nr 154/1 jest niezabudowana i została wyceniona na kwotę zł. Zgodnie z ww. operatem właścicielami działki są osoby fizyczne.

22.

20/2 (KW nr...) powstanie działka nr 20/5 o pow. 884 m2 obr. 0 gm. M. Zgodnie ze sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 14 marca 2012 r. operatem szacunkowym, ustalającym wartość nieruchomości w celu określenia wysokości odszkodowania pod budowę Kolei na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro 2012, działka nr 20/5 jest niezabudowana i została wyceniona na kwotę zł. Zgodnie z ww. operatem właścicielami działki są osoby fizyczne.

23.

162/26 (KW nr...) powstanie działka nr 162/41 o pow. 487 m2 obr. R. gm. Z. Zgodnie ze sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 6 marca 2012 r. operatem szacunkowym, ustalającym wartość nieruchomości w celu określenia wysokości odszkodowania pod budowę Kolei na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro 2012, działka nr 162/41 jest niezabudowana i została wyceniona na kwotę zł. Zgodnie z ww. operatem właścicielem działki jest osoba fizyczna.

24.

16 (KW nr...) powstanie działka nr 16/5 o pow. 3.078 m2 obręb 0. Zgodnie ze sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 9 marca 2012 r. operatem szacunkowym, ustalającym wartość nieruchomości w celu określenia wysokości odszkodowania pod budowę Kolei na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro 2012, działka nr 16/5 jest niezabudowana i została wyceniona na kwotę zł. Zgodnie z ww. operatem zarówno właścicielem, jak i dzierżawcą działki jest osoba fizyczna.

25.

16 (KW nr...) powstanie działka nr 16/4 o pow. 1.212 m2, obręb 0. Zgodnie ze sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 9 marca 2012 r. operatem szacunkowym, ustalającym wartość nieruchomości w celu określenia wysokości odszkodowania pod budowę Kolei na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro 2012, działka nr 16/4 jest niezabudowana i została wyceniona na kwotę zł. Zgodnie z ww. operatem zarówno właścicielem, jak i dzierżawcą działki jest osoba fizyczna.

26.

15 (KW nr...) powstanie działka nr 15/2 o pow. 151 m2 obręb 0. Zgodnie ze sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 9 marca 2012 r. operatem szacunkowym, ustalającym wartość nieruchomości w celu określenia wysokości odszkodowania pod budowę Kolei na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro 2012, działka nr 15/2 jest niezabudowana i została wyceniona na kwotę zł. Zgodnie z ww. operatem zarówno właścicielem, jak i dzierżawcą działki jest osoba fizyczna.

27.

15 (KW nr...) powstanie działka nr 15/3 o pow. 61 m2 obręb 0. Zgodnie ze sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 9 marca 2012 r. operatem szacunkowym, ustalającym wartość nieruchomości w celu określenia wysokości odszkodowania pod budowę Kolei na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro 2012, działka nr 15/3 jest niezabudowana i została wyceniona na kwotę zł. Zgodnie z ww. operatem zarówno właścicielem, jak i dzierżawcą działki jest osoba fizyczna.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 zatwierdzi wskazane powyżej podziały, zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju (zwanej dalej ustawą o Euro 2012).

Na mocy wyżej wskazanej decyzji Wojewody, z dniem jej ostateczności działki określone w pkt 1-27 staną się własnością Województwa - art. 24a ust. 3 ustawy o Euro 2012 stanowi, że nieruchomości objęte decyzją o lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012, stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 stała się ostateczna.

Wyżej wskazana decyzja Wojewody nie jest ostateczna, trwa postępowanie odwoławcze.

Zgodnie z ww. decyzją Wojewody, wszystkie ww. działki przeznaczone są pod budowę Kolei, z przeznaczeniem pod infrastrukturę kolejową lub pod kolizję z istniejącą infrastrukturą.

Zdarzenie przyszłe nr 1:

Województwo zamierza sprzedaż nieruchomości położone w R. i gm. M., ujęte w pkt 1-27 na rzecz S.A., spółki ze 100% kapitałem Województwa, w trybie bezprzetargowym, na podstawie art. 37 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Działki przeznaczone są pod budowę Kolei, zgodnie z decyzją Wojewody z dnia 5 stycznia 2012 r. znak:. Do dnia sprzedaży stan faktyczny nieruchomości nie ulegnie zmianie.

Zdarzenie przyszłe nr 2:

Województwo zamierza sprzedać nieruchomości wskazane w pkt 1-3,5-27 położone w R. i gm. M. na rzecz S.A., w trybie bezprzetargowym, na podstawie art. 37 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W okresie od dnia nabycia z mocy prawa działek niezabudowanych do dnia sprzedaży, S.A. w ramach realizacji projektu pn. "P." wybierze generalnego wykonawcę, którego zadaniem będzie m.in. rozpoczęcie robót bezpośrednio związanych z budową infrastruktury kolejowej. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na 2015 r. Zgodnie z informacją od S.A. w ramach projektowanej inwestycji na niżej wymienionych działkach powstaną:

1.

nr 68/9 - rów odwadniający, skarpa,

2.

nr 288/4 - nasyp kolejowy, droga wewnętrzna, rowy odwadniające, stacja bazowa GSM, nastąpi przebudowa mediów i zostaną dokonane nasadzenia,

3.

nr 47/10 - skarpa,

4.

nr 73/5 - skarpa nasypu drogowego,

5.

nr 126/23 - nic nie powstanie,

6.

nr 71/10- droga, rów odwadniający,

7.

nr 162/39 - droga, rów odwadniający i nastąpi przebudowa mediów,

8.

nr 46/4 - nasyp kolejowy, droga, rów melioracyjny i nastąpi przebudowa mediów,

9.

nr 124/7 - tor kolejowy, ekran akustyczny, dwa rowy odwadniające i zostaną dokonane nasadzenia,

10.

nr 47/9 - nasyp kolejowy, skarpa, rów melioracyjny i nastąpi przebudowa mediów,

11.

nr 12/3 - tor kolejowy, dwa rowy odwadniające, skarpa i nastąpi przebudowa mediów,

12.

nr 12/2 - droga, skarpa i nastąpi przebudowa mediów,

13.

nr 11/4 - tor kolejowy, dwa rowy odwadniające, skarpa i nastąpi przebudowa mediów,

14.

nr 11/2 - nasyp kolejowy, droga i nastąpi przebudowa mediów,

15.

nr 35/3 - droga, skarpa i nastąpi przebudowa mediów,

16.

nr 365/1 - nasyp kolejowy, rów odwadniający i nastąpi przebudowa mediów,

17.

nr 174/1 - nasyp kolejowy, przepust potoku, rów odwadniający i nastąpi przebudowa mediów,

18.

nr 15/7 - estakada kolejowa i nastąpi przebudowa mediów,

19.

nr 3/43 - rów melioracyjny, skarpa i nastąpi przebudowa mediów,

20.

nr 35/4 - tor kolejowy, dwa rowy odwadniające, skarpa i nastąpi przebudowa mediów,

21.

nr 154/1 - skarpa,

22.

nr 20/5 - droga,

23.

nr 162/41 - droga i nastąpi przebudowa mediów,

24.

nr 16/4 - droga i nastąpi przebudowa mediów,

25.

nr 16/5 - stacja kolejowa, dokonane zostaną nasadzenia, tory kolejowe i nastąpi przebudowa mediów,

26.

nr 15/2 - droga i nastąpi przebudowa mediów"

27.

nr 15/3 - stacja kolejowa, tory kolejowe i nastąpi przebudowa mediów,

Sprzedaż ww. działek na rzecz S.A. nastąpi po faktycznym wybudowaniu ww. obiektów budowlanych, a przed zakończeniem inwestycji objętej projektem pn. "P.". Nakłady na wybudowanie ww. obiektów poniesie inwestor czyli S.A.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy sprzedaż S.A. nieruchomości niezabudowanych opisanych w pkt 1-27, jest opodatkowana podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%, na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 i art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2.

Czy sprzedaż S.A. nieruchomości opisanych w pkt 1-4,6-27, na których zostaną wybudowane budowle opisane w zdarzeniu przyszłym nr 2, jest zwolniona od podatku VAT, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, odnoszącym się do zdarzenia przyszłego nr 1, dostawa (sprzedaż w drodze bezprzetargowej) nieruchomości niezabudowanych określonych w pkt 1-27 będzie opodatkowana stawką VAT w wysokości 23%, na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel. Przez towary, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Natomiast przez sprzedaż, zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, rozumieć należy m.in. odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Stosownie do treści art. 146a pkt 1, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Przy założeniu, że działki są niezabudowane a przeznaczone pod budowę Kolei, zgodnie z decyzją Wojewody z dnia 5 stycznia 2012 r. o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012, sprzedaż działek gruntu niezabudowanego przeznaczonego pod zabudowę nie może korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 9 ustawy o podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, odnoszącym się do zdarzenia przyszłego nr 2, dostawa (sprzedaż w trybie bezprzetargowym) nieruchomości określonych w pkt 1-4,6-27 będzie zwolniona od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel. Przez towary, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Natomiast przez sprzedaż, zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, rozumieć należy m.in. odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z uwagi na fakt, że sprzedaż przez Województwo budowli w postaci: nasypu kolejowego, nasypu drogowego, skarpy (budowla ziemna w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego); drogi, torów kolejowych (obiekt liniowy w rozumieniu art. 3 pkt 3a Prawa budowlanego), stacji kolejowych, estakady, przepustów potoku (budowle w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego) położonych na działkach określonych w pkt 1-4, 6-27 będzie dokonywana w ramach tzw. pierwszego zasiedlenia (po wcześniejszym nabyciu z mocy prawa prawa własności nieruchomości na skutek wydania decyzji lokalizacyjnej), tj. budowle nie będą przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej czynności o podobnym charakterze, stanowiące czynności podlegające opodatkowaniu, sprzedaż ta nie będzie podlegała zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Jednakże sprzedaż ta będzie mogła podlegać zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętych zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 10 pod warunkiem, że w stosunku do obiektu nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tego obiektu.

Z uwagi na fakt, że Województwu w stosunku do budowli, mających być przedmiotem sprzedaży, nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, jak również w trakcie użytkowania budowli Województwo nie będzie ponosiło żadnych nakładów na ulepszenie budowli, sprzedaż budowli położonych na działkach określonych w pkt 1-4,6-27 jest zwolniona od podatku VAT.

Z kolei zgodnie z art. 29 ust. 5 ww. ustawy w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale związanych z gruntem z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków i budowli, grunt na którym są one posadowione dzieli byt prawny budynków i budowli w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków i budowli trwale z gruntem związanych.

Jeżeli dostawa budynków i budowli korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym one są posadowione.

Biorąc pod uwagę fakt, że dostawa budowli jest zwolniona od podatku VAT, dostawa gruntu działek wymienionych w pkt 1-4,6-27 jest również zwolniona od podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo wskazać należy, że analiza przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym niniejszej interpretacji udzielono przy założeniu, że obiekty budowlane, o których mowa we wniosku, stanowią budowle w rozumieniu ww. ustawy - Prawo budowlane.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl