Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 lipca 2014 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPP2/443-312/14-6/JN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2014 r. (data wpływu 22 kwietnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 3 lipca 2014 r. (data wpływu 7 lipca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania przemieszczenia towarów z Niemiec na terytorium kraju za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz wykazania w informacji podsumowującej VAT-UE niemieckiego numeru identyfikacyjnego przedstawiciela fiskalnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania przemieszczenia towarów z Niemiec na terytorium kraju za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz wykazania w informacji podsumowującej VAT-UE niemieckiego numeru identyfikacyjnego przedstawiciela fiskalnego.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 3 lipca 2014 r. poprzez doprecyzowanie zdarzenia przyszłego oraz własnego stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 3 lipca 2014 r.).

Spółka B mająca swoją siedzibę w Polsce, zarejestrowana jako podatnik VAT-UE czynny jest stroną transakcji łańcuchowej. W samej transakcji uczestniczą trzy podmioty:

* Spółka A (producentów towarów),

* Spółka M (pośrednik)

oraz spółka B (ostateczny nabywca - Wnioskodawca).

W wyniku tej transakcji następuje sprzedaż towarów przez producenta mającego swoją siedzibę w Indiach (Spółka A) na rzecz Spółki M, która to następnie odsprzedaje ten towar ostatecznemu Odbiorcy mającemu swoją siedzibę w Polsce (Spółce B - podatnik VAT-UE).

Towary są transportowane bezpośrednio od Producenta (Spółki A) do Hamburga, gdzie ostateczny Odbiorca (Spółka B), który jest podatnikiem z tytułu importu tych towarów będzie dokonywał ich odprawy. Odprawa celna i dopuszczenie towarów do obrotu na terytorium Niemiec dokonywane jest przez przedstawiciela fiskalnego Spółki B w Niemczech. Przedstawiciel fiskalny w imieniu reprezentowanej firmy Spółki B płaci cło i przekazuje dokumenty z odprawy swojemu mocodawcy, używając swojego niemieckiego numeru VAT-UE. Po odprawie Spółka B transportuje towar z Niemiec do swojej siedziby w Polsce. Poprzez swojego przedstawiciela fiskalnego wykaże w Niemczech wewnątrzwspólnotowądostawę towarów, a w Polsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (w deklaracji VAT-UE wykaże niemiecki numer swojego przedstawiciela fiskalnego).

Wydanie i transport towarów odbywa się na warunkach CNF Hamburg (Cost and Freight) według formuły Incoterms 2000.

Zgodnie z warunkami CNF Producent (Spółka A), który jest jednocześnie dostawcą pokrywa koszty załadunku i transportu towarów do Polski. Dokumenty przewozowe oraz komplet oryginalnych dokumentów (z wyjątkiem faktury sprzedaży, która zostaje podmieniona na fakturę wystawioną przez Spółkę M) przekazywane są do banku Spółki B, który