IBPP2/443-199/07/EJ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 15 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP2/443-199/07/EJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki akcyjnej D., przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2007 r. (data wpływu 15 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia stawki podatku VAT na sprzedaż wyrobów niemowlęcych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej wysokości stawki podatku VAT na sprzedaż wyrobów niemowlęcych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 24 maja 2007 r. przedstawiła klasyfikację statystyczną dla niżej wskazanych wyrobów:

* okrycie niemowlęce wykonane z miękkiej dzianiny bawełnianej typu frotte o wymiarach 75x75 cm (w jednym narożniku doszyty trójkąt spełniający rolę kapturka), całość wykończona lamówką z tkaniny bawełnianej, służące jako pelerynka z kapturkiem do okrycia niemowlęcia bezpośrednio po kąpieli - PKWiU 17.40.11-90.00 - "Koce i pledy z pozostałych surowców włókienniczych z wyłączeniem elektrycznych",

* rożek niemowlęcy (zwykły lub z kokosem) - zawiązywany becik wykonany z tkaniny bawełnianej (100%), wewnątrz cienka włóknina pozwalająca na okrycie niemowlęcia podczas noszenia i karmienia - PKWiU 17.40.12-53.00 - "Bielizna pościelowa z tkanin z udziałem bawełny",

* szlafroczek wykonany z dzianiny bawełnianej, przeznaczony dla dzieci o wzroście nieprzekraczajacym 86 cm - PKWiU 18.24.11-00.00 - "Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, włączając podkoszulki, opalacze, majteczki, ubranka, pieluszki, rękawiczki z jednym palcem ubranka wierzchnie z dzianin".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaką stawką VAT powinny być opodatkowane wyżej wskazane wyroby mieszczące się w powołanych grupowaniach.

Zdaniem Wnioskodawcy wymienione we wniosku wyroby przeznaczone są wyłącznie dla niemowląt, a zatem wyroby te opodatkowane winny być stawką 7% VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 - 12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Dla towarów i usług, wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1 (art. 41 ust. 2 ustawy).

Pod pozycją 45 załącznika Nr 3 do ustawy wymienione zostały "odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt" bez względu na symbol PKWiU.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że do grupy "Odzież i dodatki odzieżowe" Urząd Statystyczny zakwalifikował tylko szlafroczek wykonany z dzianiny bawełnianej, przeznaczony dla dzieci o wzroście nieprzekraczającym 86 cm - PKWiU 18.24.11-00.00. Zatem tylko ten wyrób będzie podlegał opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 7%.

Pozostałe, wymienione we wniosku, wyroby takie jak okrycie niemowlęce jak i rożek niemowlęcy nie zostały zakwalifikowane do grupy "odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt". Sama nazwa wyrobu jak i jego klasyfikacja według PKWiU wskazują, że wyroby te stanowią okrycie, jak i bieliznę pościelową przeznaczoną dla niemowląt. Nie sposób więc ich zaliczyć do odzieży niemowlęcej. Zatem dostawa tych wyrobów podlegać będzie opodatkowaniu stawką VAT 22%.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy w tej kwestii jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl