GPP-517-4560-14-1/10/PE/RP - Trzydniowe terminy wypowiedzenia liczone w dniach roboczych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 1 marca 2010 r. Główny Inspektorat Pracy GPP-517-4560-14-1/10/PE/RP Trzydniowe terminy wypowiedzenia liczone w dniach roboczych.

Zgodnie z art. 331 oraz art. 34 pkt 1 k.p. okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny oraz umowy o pracę zawartej na czas określony w okolicznościach, o których mowa w art. 25 § 1 zdanie drugie k.p., wynosi trzy dni robocze. Przez dni robocze należy rozumieć wszystkie dni, które nie są niedzielami i świętami ustawowo uznanymi za dni wolne od pracy (art. 1519 § 1 k.p.).

Niezależnie więc od rozkładu czasu pracy pracownika, jeżeli sobota nie wypada w święto ustawowo uznane za dzień wolny od pracy, to należy ją wliczać do trzydniowego okresu wypowiedzenia.

Opublikowano: Rzeczposp. PiP 2013/9552/3