GPP-110-4560-14-1/11/PE/RP - Charakter niewykorzystanego urlopu na żądanie.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 1 kwietnia 2011 r. Główny Inspektorat Pracy GPP-110-4560-14-1/11/PE/RP Charakter niewykorzystanego urlopu na żądanie.

Niezależnie od tego czy pracownik w poprzednim roku kalendarzowym korzystał lub też w ogóle nie korzystał z urlopu na żądanie, w kolejnym roku kalendarzowym przysługuje mu prawo tylko do czterech dni urlopu na żądanie. Należy tu zaznaczyć, że dni niewykorzystanego w danym roku kalendarzowym urlopu na żądanie nie przechodzą na następny rok kalendarzowy i wraz z końcem roku tracą swój specyficzny charakter. Zatem, jeśli przykładowo, pracownikowi przysługują w 2011 r. 32 dni urlopu, na które składa się 26 dni urlopu bieżącego i sześć dni urlopu zaległego - to niezależnie od tego, czy pracownik w 2010 r. korzystał z urlopu na żądanie - w 2011 r. przysługuje mu prawo jedynie do czterech dni urlopu na żądanie.

Opublikowano: Rzeczposp. PiP 2012/21/9