GNP/112/4560-69/06/PE - Wysłanie pracownika do lekarza.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 1 lutego 2006 r. Główny Inspektorat Pracy GNP/112/4560-69/06/PE Wysłanie pracownika do lekarza.

Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy uważa, że jeśli pracodawca dostrzeże wyraźne objawy chorobowe u pracownika, to może wydać mu wiążące polecenie, aby poddał się badaniu lekarskiemu. W żadnym wypadku nie uprawnia to jednak pracodawcy do odsunięcia pracownika od pracy.

Zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby może wydać lekarz, lekarz stomatolog oraz felczer upoważniony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do wydawania takich zaświadczeń (art. 54 i 55 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267).

Opublikowano: Rzeczposp. DF 2009/107/5