Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 30 maja 2001 r.
Działania, które nie stanowią pomocy publicznej.
Ministerstwo Finansów
GN 8/KK/114/2001

"W każdym przypadku podjęcia przez organ podatkowy decyzji odraczającej lub rozkładającej na raty płatność zobowiązania, gdy decyzja skierowana jest do podatnika będącego przedsiębiorcą, działanie to powinno być zgodne z przepisami ustawy o pomocy publicznej. W podstawie prawnej decyzji pozytywnej powinien być powołany art. 48 § 2 i 2a.

Niezależnie od powołanej podstawy prawnej organ podatkowy może uznać decyzję za działanie optymalizujące. Rozgraniczenia czy decyzja jest pomocową czy optymalizującą dokonuje sam organ podejmujący decyzję w oparciu o treść opracowania dotyczącego optymalizacji (...). Przywołanie podstawy prawnej art. 48 § 2 i 2a w decyzji stanowiącej działanie optymalizujące nie stanowi o niezgodności decyzji z ustawą o pomocy publicznej, gdyż optymalizacja nie stanowi pomocy publicznej i w przypadku podejmowania działań optymalizujących nie stosuje się ustawy o pomocy publicznej."

Opublikowano: S.Podat. 2002/3/25