BON-I-52311-455-2-PM/13 - Finansowanie kosztów szczepień i badań z ZFRON.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 22 listopada 2013 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej BON-I-52311-455-2-PM/13 Finansowanie kosztów szczepień i badań z ZFRON.

Odpowiadając na pismo z 18 października 2013 r. (wpływ: 22 października, znak OBPON.ORG/223/40/MT-P/2013.10.18) w sprawie możliwości finansowania ze środków zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych szczepień ochronnych przeciwko zakażeniom i badań sanitamo-epidemiologicznych w ramach zapewnianej doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych uprzejmie wyjaśnia, że:

Przepis stanowiący podstawę do finansowania ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej - § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (DzU nr 245, poz. 1810 ze zm.) nie wskazuje wprost możliwości lub zakazu finansowania szczepień ochronnych przeciwko zakażeniom i badań sanitamo-epidemiologicznych w ramach zapewnianej doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej.

Pamiętać jednak należy, że środki ZFRON są gromadzone w związku z potrzebami niepełnosprawnych pracowników zakładu pracy chronionej w zakresie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej. Wskazane powyżej cele pracodawca musiałby ponieść także wówczas, gdyby zatrudniał pracowników pełnosprawnych, którzy świadczyliby pracę na terenie szpitala.

Opublikowano: Rzeczposp. PiP 2013/9711/4