Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 2 kwietnia 2004 r.
Zakup ratalny a ulga remontowa.
Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald
AD III/ 415/20/2004

Pytanie podatnika

Czy w przypadku zakupu ratalnego można odliczyć od podatku - w ramach ulgi remontowej - całą kwotę wynikającą z faktury? Czy w ramach ulgi remontowej podlegają odliczeniu od podatku kwoty wydatkowane na zakup rolety winylowej na stałe przymocowanej do ściany oraz szyn sufitowych (służących do zawieszania firan) przymocowanych na stałe do sufitu?

Odpowiedź

Zgodnie z przepisem art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. podatek dochodowy zmniejsza się, jeżeli podatnik poniósł wydatki w roku podatkowym na własne potrzeby mieszkaniowe przeznaczone na remont i modernizację budynku lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów. Przepisy ww. ustawy przewidują możliwość skorzystania z tej ulgi poprzez odliczenie od podatku (w granicach limitu) 19% faktycznie poniesionych wydatków. Wydatki takie zgodnie z z przepisem art. 27a ust. 1 pkt 6 ustala się na podstawie faktury wystawionej wyłącznie przez podatnika VAT, niekorzystającego ze zwolnienia z tego podatku, lub dowodu odprawy celnej, a w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej? na podstawie dowodu wpłaty.

Podatnik kupując na raty materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu otrzymał od sprzedawcy fakturę, która jest dowodem stanowiącym podstawę do skorzystania z ww. ulgi już w roku jej otrzymania. Nie ma przy tym znaczenia, że część należności wynikającej z faktury zapłacono w momencie sprzedaży a w pozostałej części należność ta jest sfinansowana kredytem.

Szczegółowy wykaz dotyczący wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego określa rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21grudnia 1996 r. (Dz. U. Nr 156 poz. 788). W przypadku remontu lub modernizacji mieszkania w ramach ulgi można odliczyć wydatki, które dotyczą remontu, modernizacji lub wykonania nowych elementów w lokalu mieszkalnym, a wśród nich m.in. ścianek działowych, sufitów, tynków i okładzin wewnętrznych, podłóg i posadzek, okien, świetlików, drzwi i tapet. Do modernizacji lokalu nie można zaliczyć zakupu szyn sufitowych służących do zawieszania firan. Można natomiast, z uwagi na funkcjonalność, zaliczyć zakup żaluzji lub rolet do trwałego zamontowania w oknach, gdyż żaluzje i rolety zabezpieczają przed nadmiernym nasłonecznieniem, hałasem i kurzem.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl