8387/2017 - Centralna Komisja Egzaminacyjna

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 3 stycznia 2017 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej 8387/2017 Centralna Komisja Egzaminacyjna

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępnia wszystkim zainteresowanym arkusze z przeprowadzanych przez siebie sesji egzaminacyjnych. Pragnę zauważyć, że ww. ustawa nie określa ani sposobów ani warunków, w jakich to udostępnienie ma nastąpić.

Z uwagi na powszechność sesji głównej (kwietniowej - w przypadku egzaminu gimnazjalnego oraz majowej - w przypadku egzaminu maturalnego) wszystkie arkusze egzaminacyjne z każdego przedmiotu są udostępniane na stronie www.cke.edu.pl oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych. Ponieważ do sesji dodatkowej, a w przypadku egzaminu maturalnego także poprawkowej, przystępuje niewielka liczba zdających, Centralna Komisja Egzaminacyjna nie publikuje tych arkuszy, także na prośbę dyrektorów szkół, którzy często wykorzystują je jako materiał do przeprowadzania egzaminów próbnych. Nadmieniam również, że arkusze z tych sesji są wysyłane każdej osobie lub instytucji, która o nie poprosi.

Zwracam ponadto uwagę na to, że powszechne publikowanie zadań i arkuszy egzaminacyjnych może prowadzić do niepożądanego z punktu widzenia dydaktyki i metodyki nauczania danego przedmiotu oraz realizowania celów i wymagań podstawy programowej uczenia pod egzamin. Szkoły nie mogą przygotowywać do zdawania egzaminów, rozwiązując zadania egzaminacyjne, kosztem rozwijania złożonego myślenia i umiejętności rozwiązywania takich problemów, które na egzaminie się nie pojawią.

Uprzejmie informuję, że na stronie www.cke.edu.pl zamieszczone są dodatkowe materiały egzaminacyjne, w tym arkusze przykładowe, arkusze do egzaminów próbnych, opracowane merytorycznie i dydaktycznie przykładowe zadania, filmy edukacyjne wraz ze scenariuszami zajęć z wybranych przedmiotów, z których uczniowie mogą korzystać, przygotowując się do egzaminu.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl