1437US37/ZI/63/DJW/05 - Umowy o dział spadku.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 7 marca 2005 r. Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek 1437US37/ZI/63/DJW/05 Umowy o dział spadku.

"W myśl art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. f) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 86 poz. 959 z późn. zm.) podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne, w tym m.in. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności w części dotyczącej spłat lub dopłat.

Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 1 pkt. 2 lit. b) stawka podatku od umów o dział spadku przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych wynosi 1%.

Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży solidarnie na stronach czynności cywilnoprawnych. Powyższe regulują przepisy art. 3 ust. 1 oraz art. 4 i art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podstawę opodatkowania przy umowie o dział spadku zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego nabytego ponad wartość udziału we współwłasności lub spadku".

Opublikowano: S.Podat. 2005/8/5