0113-KDIPT2-2.4011.288.2024.2.SR - Ulga na powrót

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 20 maja 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-2.4011.288.2024.2.SR Ulga na powrót

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

13 marca 2024 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismami złożonymi w dniu 14 maja 2024 r. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Okoliczności opisujące zaistniały stan faktyczny:

1. W dniu 27 listopada 2018 r. otrzymał Pan potwierdzenie, że Pana aplikacja na stanowisko pracy w Niemczech została zaakceptowana, oraz otrzymał Pan konkretną ofertę warunków pracy od dyrektora firmy, którą również w tym dniu Pan zaakceptował. Od tego dnia szukał Pan mieszkania na wynajem na pobyt stały w Niemczech od początku 2019 r.

2. W latach 2019-2022 był Pan rezydentem podatkowym w Niemczech, w Polsce przebywał Pan w każdym z tych lat krócej niż 6 miesięcy (wyłącznie podczas niektórych urlopów) oraz nie pracował Pan w tym okresie w Polsce.

3. Od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 8 stycznia 2019 r. mieszkał Pan tymczasowo u Pana rodziców w Polsce pod adresem: ul....,..., gdzie nie planował Pan mieszkać ani nie mieszkał Pan na stałe. W mieszkaniu u Pana rodziców pod tym adresem był Pan również zameldowany, ponieważ się z niego Pan nie wymeldował.

4. Od dnia 9 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. pracował Pan na umowę o pracę, oraz mieszkał Pan na stałe w Niemczech, co może Pan udowodnić przedstawiając umowę o pracę świadczoną w Niemczech na ten okres, świadectwo pracy na ten okres, zeznanie podatkowe do niemieckiego urzędu podatkowego, gdzie rozliczył Pan swoje dochody z umowy o pracę za te lata, urzędowe potwierdzenia zameldowania w Niemczech z niemieckich urzędów, umowy najmu mieszkań w Niemczech w tych latach, dowody zapłaty rachunków za media lub dowody zapłaty opłat za wynajem mieszkania w tych latach.

5. W 2020 r. przyznano Panu kredyt w Polsce (na dwie osoby) na zakup mieszkania w Polsce, pod ww. adresem. Kredyt został przyznany kiedy przebywał Pan w Niemczech, na podstawie pisemnego upoważnienia, które udzielił Pan współwłaścicielce mieszkania, które przesłał Pan do Polski pocztą tradycyjną. Współwłaścicielka -... dokonywała formalności kredytowych oraz formalności związanych z zakupem mieszkania w Pana imieniu, podczas Pana pobytu w Niemczech. Przeniesienie własności nastąpiło w dniu 10 marca 2021 r. Mieszkanie zostało zakupione z zamiarem wynajmu.

6. W dniu 20 sierpnia 2022 r. podczas urlopu, ożenił się Pan ze swoją żoną w Polsce -..., nazwisko panieńskie... - współwłaścicielką Państwa wspólnego mieszkania pod ww. adresem.

7. We wrześniu 2022 r. zameldował się Pan zdalnie poprzez portal internetowy ePUAP w Pana mieszkaniu pod ww. adresem, cały czas opłacając mieszkanie w Niemczech oraz mieszkając w Niemczech.

8. Pana żona od września 2022 r. jest zameldowana i mieszka w zamiarem stałego pobytu w Państwa mieszkaniu pod ww. adresem.

9. Umowa o pracę na czas nieokreślony z Pana pracodawcą w Niemczech została rozwiązana w dniu 31 grudnia 2022 r. za wypowiedzeniem, które złożył Pan jako pracownik.

10. Od dnia 23 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. przebywał Pan w Polsce w Pana mieszkaniu pod ww. adresem, częściowo pracując zdalnie dla Pana pracodawcy z siedzibą w Niemczech, a częściowo na urlopie wypoczynkowym w czasie trwającej i kończącej się umowy o pracę.

11. Od dnia 9 stycznia 2023 r. pracuje Pan w Polsce oraz mieszka Pan w swoim mieszkaniu pod ww. adresem, z zamiarem pobytu stałego.

W uzupełnieniu wniosku wskazał Pan, że:

- Jest Pan obywatelem Polski.

- Dokładna data opuszczenia Polski to 10 stycznia 2019 r. (dzień przekroczenia samochodem granicy Polski z Niemcami).

- Wyjechał Pan do Niemiec z zamiarem przesiedlenia się na stałe.

- Pana obecna żona..., nazwisko panieńskie..., również przeprowadziła się do mieszkania, które wynajmował Pan w Niemczech z zamiarem przesiedlenia się na stałe do Niemiec. Dokładna data kiedy Pana żona wyjechała do Niemiec to 23 czerwca 2019 r. Była ona w Niemczech zameldowana w wynajmowanym przez Pana mieszkaniu na pobyt stały od dnia 30 lipca 2019 r., miała w Niemczech konto bankowe, ubezpieczenie zdrowotne, pracowała w Niemczech oraz płaciła w Niemczech podatki, oraz była częściowo objęta Pana ubezpieczeniem Ochrony Prawnej w Niemczech - co może Pan udowodnić odpowiednimi dokumentami. Ze względu na pandemię wirusa COVID-19 straciła ona pracę w Niemczech oraz w maju 2020 r. postanowiła tymczasowo wrócić do Polski z zamiarem powrotu do Pana do Niemiec oraz wspólnego zamieszkania w późniejszym terminie, po ustaniu pandemii.

- Wskazuje Pan wszystkie okresy oraz okoliczności, w których przebywał w Polsce w latach 2019, 2020, 2021 oraz 2022, wliczając wszystkie dni świąteczne, dni wolne od pracy, dni pracujące, urlopy, oraz włącznie z dniami przekraczania granicy samochodem osobowym lub innymi środkami transportu:

* Rok 2019:

o 1.01-8.01 - tymczasowy pobyt w Polsce w mieszkaniu rodziców przed wyjazdem do Niemiec do pracy,

o 9.01-10.01 - pobyt w... w siedzibie firmy, podpisanie umowy o pracę od 9 stycznia 2019 r., przejazd samochodem służbowym do Niemiec,

o 16.02-18.02 - przylot samolotem do Polski po ważne dokumenty (paszport, dyplomy ze studiów itp.),

o 19.04-22.04 - przyjazd samochodem po większe rzeczy osobiste,

o 26.04-27.04 - przyjazd samochodem na lotnisko w... w celu wylotu na urlop za granicą (ze względu na to, że urlopy organizowane przez polskie biura podróży są tańsze niż w Niemczech),

o 22.06-23.06 - przylot samolotem do Polski z urlopu za granicą, powrót samochodem do Niemiec - pomoc w przeprowadzce Pana obecnej żonie na stałe do Niemiec, wspólna podróż samochodem do Niemiec,

o 27.09-5.10 - urlop w Polsce u rodziców,

o 18.10-19.10 - wyjazd służbowy do siedziby firmy w...,

o 20.12-31.12 - urlop na święta u rodziców.

* Rok 2020:

o 1.01 - koniec urlopu na święta u rodziców,

o 2.01 - przyjazd samochodem na lotnisko w... w celu wylotu na urlop za granicą,

o 10.01 - przylot samolotem z urlopu do Polski, powrót samochodem do Niemiec,

o 3.02-5.02 - wizyta w. Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa - w tamtym czasie rozważał Pan zgłoszenie się na egzamin do nadania Panu uprawnień budowlanych do prowadzenia i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, zrezygnował Pan z tego, ponieważ dowiedział się, że te uprawnienia nie są przydatne w Niemczech, gdzie planował zostać na stałe,

o 5.03-8.03 - przejazd samochodem do... po dodatkowe rzeczy osobiste z domu rodzinnego Pana obecnej żony,

o 10.07-12.07 - urlop w... w Polsce,

o 14.08-15.08 - wizyta w Polsce do oglądania mieszkania w... przy ul...., które oglądali Państwo z myślą o ulokowaniu środków i późniejszym wynajmie,

o 22.09-26.09 - wizyta w Polsce w celu dopełnienia formalności związanych z zakupem mieszkania,

o 23.12-31.12 - urlop na święta u rodziców.

* Rok 2021:

o 01.01-8.01 - dalszy ciąg urlopu na święta u rodziców,

o 20.02-24.02 - przyjazd do Polski w celu wykonania odbioru mieszkania,

o 25.02-18.03 - pobyt w Polsce ze względu na zwolnienie lekarskie z powodu uszkodzenia nerwu strzałkowego prawej nogi podczas prowadzenia samochodu z Niemiec do Polski w nocy z 19 lutego na 20 lutego w 2021 r. - "zespół stopy opadającej" - późniejsze leczenie, diagnostyka oraz rehabilitacja wykonywane w ramach niemieckiego ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech,

o 29.04-2.05 - przyjazd służbowy samochodem do... (siedziba firmy) ze względu na obowiązkowe szczepienia przeciwko COVID-19, I dawka (30 kwietnia) dla kierowników budów w Niemczech organizowane przez pracodawcę,

o 29.05-30.05 - przyjazd do Polski ze względu na obowiązkowe szczepienia przeciwko COVID-19, II dawka (29 maja) dla kierowników budów w Niemczech organizowane przez pracodawcę,

o 31.05-6.06 - urlop w Polsce po szczepieniu ze względu na bardzo złe samopoczucie przez 2-3 dni od przyjęcia II dawki szczepionki,

o 30.10-8.11 - urlop w Polsce, prowadzenie drobnych prac wykończeniowych w ww. mieszkaniu - montaż umywalki, toalety,

o 23.12-31.12 - urlop w Polsce, wizyta na święta u rodziców Pana obecnej żony, częściowo prowadzenie drobnych prac wykończeniowych w ww. mieszkaniu.

* Rok 2022:

o 1.01-10.01 - dalszy ciąg urlopu w Polsce,

o 16.02-20.02 - wizyta w Polsce ze względu na konieczność wykazania dochodów z Niemiec w zeznaniu podatkowym w Polsce - wizyta w Urzędzie Skarbowym... (18 lutego 2022 r.),

o 9.04-19.04 - urlop na Święta Wielkanocne w Polsce, wizyta u rodziców, w Urzędzie Skarbowym... (13 kwietnia 2022 r.), dopełnianie formalności oraz planowanie i organizacja ślubu z Pana obecną żoną zaplanowanego na 20 sierpnia 2022 r.,

o 15.06-20.06 - urlop w Polsce - drobne prace wykończeniowe w mieszkaniu przy ul.... w...,

o 18.08-21.08 - ślub w..., wylot z lotniska w... w podróż poślubną,

o 3.09-5.09 - powrót samolotem z podróży poślubnej oraz powrót samochodem do Niemiec,

o 21.12-31.12 - wizyta w siedzibie firmy w... w celu zdania sprzętu służbowego (22 grudnia 2022 r.), praca zdalna (formalności, dokumentacja) oraz święta Bożego Narodzenia u rodziców Pana żony.

- W latach 2019-2021 miał Pan zdecydowanie ściślejsze powiązania osobiste z Niemcami (rozumiane jako powiązania rodzinne, znajomi, aktywność społeczna, polityczna, kulturalna, obywatelska, przynależność do organizacji/klubów).

Powiązania osobiste z Polską w latach 2019-2021: głosowanie w wyborach, wizyty na święta u rodziców, sporadyczne kontakty telefoniczne z Pana obecną żoną, kiedy nie mieszkała z Panem w Niemczech, a była w Polsce. Oprócz tego nie utrzymywał Pan żadnych kontaktów osobistych z nikim w Polsce w tych latach, nie udzielał się Pan społecznie, kulturalnie, politycznie ani nie przynależał Pan do żadnych klubów ani organizacji w Polsce.

Powiązania osobiste z Niemcami w latach 2019-2021: kontakty osobiste i telefoniczne oraz spotkania ze znajomymi, sąsiadami oraz współpracownikami w Niemczech codziennie przez ponad 300 dni w roku (co najmniej), uprawianie sportu na siłowni, pływanie na basenie, wycieczki w góry, grillowanie nad jeziorem, spacery, jazda na rowerze, wspólne mieszkanie z Pana obecną żoną oraz urządzenie i umeblowanie swojego mieszkania w Niemczech, przynależność do grup w szkołach językowych.

Uważa Pan, że w 2022 r. również miał Pan zdecydowanie ściślejsze kontakty osobiste z Niemcami niż z Polską, nawet pomimo faktu, że w 2022 r. wziął Pan ślub z Pana obecną żoną, która mieszkała w tym roku w Polsce w..., a mieszkanie w... przy ul.... dopiero od tego roku stało się zdatne do zamieszkania. Na pewno w 2022 r. musiał Pan częściej zajmować się sprawami osobistymi w Polsce niż w latach poprzednich, ale pomimo tego, uważa Pan, że mieszkanie codziennie przez ponad 300 dni w roku i wykonywanie wszystkich codziennych aktywności oraz układanie planów na stały pobyt w Niemczech, i tak zdecydowanie przeważa w tej kwestii. Pana zdaniem nadal miał Pan jednak ściślejsze powiązania osobiste z Niemcami również w 2022 r.

- W latach 2019-2022 miał Pan zdecydowanie ściślejsze powiązania gospodarcze z Niemcami niż z Polską.

Powiązania gospodarcze z Niemcami: we wszystkich tych latach, wszystkie Pana przychody pochodziły wyłącznie z pracy na etacie w Niemczech (poza sprzedażą akcji w 2019 r.), w Niemczech posiadał Pan ubezpieczenie cywilne, prawne, zdrowotne, 2 konta bankowe, wynajmował Pan mieszkanie, posiadał Pan własną kuchnię, meble, w Niemczech miał Pan cały swój majątek ruchomy oraz wszystkie rzeczy osobiste, w Niemczech płacił Pan wszystkie rachunki za internet, telefon, prąd, wodę, gaz, czynsz, płacił Pan podatki dochodowe, płacił Pan podatek kościelny oraz podatek od urządzeń RTV.

Powiązania gospodarcze z Polską: lokata kapitału w mieszkanie przeznaczone na wynajem od listopada 2020 r. oraz kredyt hipoteczny zaciągnięty dzięki współwłaścicielce kredytu, ze względu na to, że polskie banki nie uznają, oraz nie wliczają dochodów osiąganych za granicą do zdolności kredytowej. Do grudnia 2022 r. wszystkie raty kredytu spłacała wyłącznie współwłaścicielka kredytu ze swojej wypłaty.

- W Niemczech posiadał Pan stałe ognisko domowe, które urządził i zastrzegł dla swojego trwałego użytkowania.

- Do Polski przyjechał Pan w dniu 21 grudniu 2022 r. - dzień przekroczenia granicy Polski z Niemcami samochodem służbowym w drodze z Niemiec do..., do siedziby firmy, w której pracował, w celu rozliczenia się ze sprzętu służbowego oraz dokumentów na zakończenie współpracy.

- Ze względu na zmiany gospodarcze związane z wojną, pandemią oraz zapaścią w sektorze budowlanym zmienił Pan swoje plany na przyszłość. W związku z tym, podjął Pan próbę oraz ryzyko zmiany branży, zapisał się Pan na 3 miesięczne szkolenie, które rozpoczęło się w dniu 9 stycznia 2023 r. Od 23 grudnia 2022 r. zamieszkał Pan, jak na razie na stałe, w mieszkaniu w... przy ul...., gdzie 9 stycznia 2023 r. rozpoczął Pan pracę zdalną w firmie, która udzieliła Panu szkolenia umożliwiającego zmianę branży. Gdyby zmiana branży się nie powiodła, musiałby Pan ponownie wyjechać za granicę do pracy jako kierownik budowy.

- Od momentu przyjazdu do Polski w grudniu 2022 r. Pana centrum interesów osobistych znajduje się wyłącznie w Polsce. Pana centrum interesów gospodarczych znajduje się w Polsce dopiero od 1 stycznia 2023 r., czyli od ustania Pana umowy o pracę z firmą w Niemczech.

- W wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega Pan w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

- Na pytanie Organu czy w latach 2019-2022 podlegał Pan w Niemczech nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu nie udzielił Pan odpowiedzi.

- W latach 2019-2022 nie osiągał Pan żadnych innych dochodów poza umową o pracę w Niemczech. Wyjątkiem jest tylko dochód ze sprzedaży akcji na kwotę 2 101,31 zł w 2020 r., wykazana w dokumencie EOG od Urzędu Skarbowego... za ten rok.

- Posiada Pan dowody dokumentujące miejsce zamieszkania dla celów podatkowych poza Polską w okresie obejmującym trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz okres od początku roku, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Są to: umowa o pracę, umowy najmu, paski wynagrodzeń, wyciągi bankowe, zagraniczne zeznania podatkowe.

- Między Panem a Pana żoną istnieje wspólność majątkowa małżeńska od ślubu w dniu 20 sierpnia 2022 r.

- W latach 2019-2022 Pana rodzina (żona/rodzice/rodzeństwo) nie pozostawała na Pana utrzymaniu.

- Lokal mieszkalny wskazany we wniosku, znajdujący się w... przy ul.... od momentu jego nabycia nigdy nie był odpłatnie udostępniany osobom trzecim. Lokal był kilka razy udostępniany nieodpłatnie osobom trzecim - znajomym Pana obecnej żony. W latach 2020, 2021 oraz 2022, lokal nie mógł być wynajmowany odpłatnie ze względu na brak środków finansowych na szybkie zakończenie remontu mieszkania od stanu deweloperskiego do standardu umożliwiającego odpłatne wynajmowanie oraz czerpanie zysków z inwestycji. W czasie kiedy Pana obecna żona przebywała w Polsce, mieszkała w..., a do wskazanego mieszkania w... przy ul.... udawała się sporadycznie. Przez większość czasu mieszkanie było puste i niezamieszkałe.

- Po przeniesieniu się do Polski uzyskuje Pan dochody z tytułu umowy zlecenie (9 stycznia 2023 r. - 20 czerwca 2023 r.) oraz z tytułu umowy o pracę na czas określony (21 czerwca 2023 r. - 20 grudnia 2024 r.).

Pytanie

Czy ma Pan prawo stosować ulgę na powrót w rozliczeniu podatkowym PIT za lata 2023, 2024, 2025 oraz 2026?

Pana stanowisko w sprawie

Uważa Pan, że ma Pan prawo do stosowania ulgi na powrót w latach 2023, 2024, 2025 oraz 2026 ze względu na to, że przeniósł Pan do Polski miejsce zamieszkania na pobyt stały po dniu 31 grudnia 2021 r., po 3 latach kalendarzowych między rokiem 2019 a 2022, kiedy nie miał Pan w Polsce miejsca zamieszkania z zamiarem pobytu stałego, był Pan rezydentem podatkowym w Niemczech przez te lata, oraz Pana miejsce zamieszkania i ośrodek interesów osobistych i gospodarczych znajdował się w tych latach wyłącznie w Niemczech, co może Pan udowodnić odpowiednimi dokumentami.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 226 z późn. zm.):

Wolne od podatku dochodowego są przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, osiągnięte:

a)

ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,

b)

z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,

c)

z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

d)

z zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

- w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł to miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego, z zastrzeżeniem ust. 39, 43 i 44.

Na podstawie art. 21 ust. 39 ww. ustawy:

Przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu od podatku na podstawie ust. 1 pkt 148 i 152-154 nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie niniejszej ustawy, zwolnionych od podatku dochodowego oraz od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 21 ust. 43 ww. ustawy:

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 152, przysługuje pod warunkiem, że:

1)

w wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podatnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz

2)

podatnik nie miał miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie obejmującym:

a)

trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz

b)

okres od początku roku, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz

3)

podatnik:

a)

posiada obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej lub

b)

miał miejsce zamieszkania:

)

nieprzerwanie co najmniej przez okres, o którym mowa w pkt 2, w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki, lub

)

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających okres, o którym mowa w pkt 2, oraz

4)

posiada certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia, oraz

5)

nie korzystał uprzednio, w całości lub w części, z tego zwolnienia - w przypadku podatników, którzy ponownie przeniosą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W myśl natomiast art. 21 ust. 44 ww. ustawy:

Suma przychodów zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 pkt 148 i 152-154 nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85 528 zł.

Powyższe przepisy zostały wprowadzone z dniem 1 stycznia 2022 r. przez art. 1 pkt 13 lit. a tiret 13 ustawy z dnia 23 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105 z późn. zm.).

Ponadto, z art. 53 ww. ustawy zmieniającej wynika, że:

Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy zmienianej w art. 1, ma zastosowanie do podatników, którzy przenieśli miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 31 grudnia 2021 r.

Zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, polega na zwolnieniu od podatku dochodowego niektórych przychodów osiągniętych w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych przez podatników, którzy w wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Polski po dniu 31 grudnia 2021 r. podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Osoby podlegające w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Wynika to z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1)

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2)

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W świetle art. 4a ww. ustawy:

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Jak wynika jednak z przywołanego art. 21 ust. 43 ww. ustawy, przedmiotowe zwolnienie przysługuje pod warunkiem, że podatnik nie miał miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie obejmującym:

- trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz

- okres od początku roku, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z analizy przedstawionego przez Pana opisu sprawy wynika, że Pana powrót do Polski nastąpił w grudniu 2022 r. po uprzednim zamieszkiwaniu w Niemczech w okresie od dnia 10 stycznia 2019 r. do dnia 21 grudnia 2022 r.

Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że skoro na gruncie opisanego stanu faktycznego nie został spełniony warunek braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres obejmujący trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok 2022, w którym zmienił Pan miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym to warunku traktuje art. 21 ust. 43 pkt 2 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to nie przysługuje Panu prawo do skorzystania z tzw. "ulgi na powrót", o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Fakt zmiany przez Pana rezydencji podatkowej na niemiecką, przyjęto jako podany przez Pana element opisu stanu faktycznego. Rolą organu interpretacyjnego nie jest ustalanie stanu faktycznego (nie ma uprawnień do przeprowadzania postępowania dowodowego), a informacje niezbędne do wydania interpretacji może przyjmować wyłącznie z przedstawionego przez wnioskodawcę opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie się różnił od stanu występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego. Należy też zauważyć, że na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia w toku ewentualnego postępowania kontrolnego czy podatkowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Organ podkreśla, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Postępowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnej ma na celu wyjaśnienie wątpliwości co do sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego materialnego do określonego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl