XVII Ama 89/13, Zakres zastosowania ustawy z 1997 r. - Prawo bankowe do umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) w formie rachunku oszczędnościowego. Brak w umowach IKE banku z konsumentami postanowień, o których mowa w art. 52 ust. 2 pkt 9 i 10 ustawy - Prawo bankowe jako bezprawna praktyka naruszająca zbiorowy interes konsumentów w rozumieniu art. 24 u.o.k.k. - Orzeczenie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1605639

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.