X C 2842/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2749028

Wyrok Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 28 czerwca 2019 r. X C 2842/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Monika Salecka.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej X Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2019 r. w Bielsku-Białej sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko A. K. o zapłatę oddala powództwo.

Sędzia ZARZĄDZENIE

1. odnotować i zakreślić,

2. kal. 21 dni lub z wpływem.

B., dnia 28 czerwca 2019 r. Sędzia Sędzia:

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.