Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2835585

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
VIII SAB/Wa 131/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Leszek Kobylski (spr.).

Sędziowie WSA: Marek Wroczyński, Cezary Kosterna.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku referendarza sądowego Moniki Kramek o wyłączenie od wykonywania czynności w zakresie postępowania o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi P. M. - wspólnika spółki cywilnej (...) na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na 2009 rok postanawia: wyłączyć referendarza sądowego Monikę Kramek od wykonywania czynności w zakresie postępowania o przyznanie prawa pomocy w sprawie o sygn. akt VIII SAB/Wa 131/15

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.