VIII SA/Wa 835/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2809953

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2016 r. VIII SA/Wa 835/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Cezary Kosterna.

Sędziowie WSA: Sławomir Fularski, Renata Nawrot (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2016 r. w Radomiu sprawy ze skargi M. D. i A. D. na uchwałę Rady Miejskiej w (...) z dnia (...) marca 2012 r. nr (...) w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia: odroczyć termin ogłoszenia orzeczenia na dzień 12 kwietnia 2016 r., godz. 13.00, sala rozpraw.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.