VIII SA/Wa 65/20, Wydatki sfinansowane dotacją, związane z wycieczkami i wyjściami dzieci oraz remontami bieżącymi. - Wyrok... - OpenLEX

VIII SA/Wa 65/20, Wydatki sfinansowane dotacją, związane z wycieczkami i wyjściami dzieci oraz remontami bieżącymi. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3034267

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.