VIII SA/Wa 464/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - OpenLEX

VIII SA/Wa 464/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2796660

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 lipca 2017 r. VIII SA/Wa 464/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Nawrot (spr.).

Sędziowie WSA: Iwona Owsińska-Gwiazda, Leszek Kobylski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Radomiu w trybie uproszczonym w dniu 21 lipca 2017 r. sprawy ze skargi M. G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) maja 2017 r. znak (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.