VIII SA/Wa 380/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3006422

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 sierpnia 2018 r. VIII SA/Wa 380/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Artur Kot (spr.).

Sędziowie WSA: Iwona Owsińska-Gwiazda, Marek Wroczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 sierpnia 2018 r. w Radomiu sprawy ze skargi (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) marca 2018 r. nr (...) w przedmiocie określenia wysokości podatku od nieruchomości za 2017 rok oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.