VIII SA/Wa 361/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - OpenLEX

VIII SA/Wa 361/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2822407

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 2016 r. VIII SA/Wa 361/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.).

Sędziowie WSA: Cezary Kosterna, Artur Kot.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2016 r. w Radomiu sprawy ze skargi Z. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) marca 2016 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.