Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2852264

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 lipca 2014 r.
VIII SA/Wa 137/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Leszek Kobylski.

Sędziowie WSA: Sławomir Fularski, Artur Kot (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lipca 2014 r. sprawy ze skargi Dyrektora (...) na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) października 2013 r. nr (...) w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.