VII SA/Wa 1951/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2811988

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2016 r. VII SA/Wa 1951/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosława Kowalska.

Sędziowie WSA: Krystyna Tomaszewska (spr.), Elżbieta Zielińska-Śpiewak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 maja 2016 r. sprawy ze skargi M O na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) lipca 2015 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy wydania prawa jazdy oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.