VII SA/Wa 1950/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - OpenLEX

VII SA/Wa 1950/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2809809

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. VII SA/Wa 1950/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Augustyniak-Pęczkowska.

Sędziowie WSA: Bogusław Cieśla (spr.), Joanna Gierak-Podsiadły.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 13 kwietnia 2016 r. sprawy ze skargi (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...) na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w (...) z dnia (...) czerwca 2015 r. znak: (...) w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.