VII SA/Wa 1487/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - OpenLEX

VII SA/Wa 1487/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2829781

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 marca 2015 r. VII SA/Wa 1487/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Więch-Baranowska.

Sędziowie WSA: Maria Tarnowska, Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 marca 2015 r. sprawy ze skargi E Ż, J F, D F M F w imieniu własnym oraz małoletnich M F i A F na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia (...) kwietnia 2014 r. znak (...) w przedmiocie stwierdzenia braku naruszenia przepisów rozporządzenia przez przewoźnika lotniczego skargę oddala

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.