VII SA/Wa 1391/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - OpenLEX

VII SA/Wa 1391/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2809811

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2016 r. VII SA/Wa 1391/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Wilczewska-Rzepecka (spr.).

Sędziowie WSA: Włodzimierz Kowalczyk, Izabela Ostrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 kwietnia 2016 r. sprawy ze skargi "(...)" Sp. z o.o. z siedzibą w (...) i "(...)" Sp. z o.o. z siedzibą w (...) na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia (...) kwietnia 2015 r. znak (...) w przedmiocie nakazu przeprowadzenia prac budowlanych oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.