VII AGa 151/19, Uprawnienie akcjonariuszy do zgłoszenia żądania umieszczenia własnych propozycji w porządku obrad walnego... - OpenLEX

VII AGa 151/19, Uprawnienie akcjonariuszy do zgłoszenia żądania umieszczenia własnych propozycji w porządku obrad walnego zgromadzenia. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3115656

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.