VI SA/Wa 518/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3134643

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 maja 2019 r. VI SA/Wa 518/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Szydłowska (spr.).

Sędziowie WSA: Aneta Lemiesz, Ewa Frąckiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 maja 2019 r. sprawy ze skargi (...) z siedzibą w K. na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia (...) grudnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie prowadzenia niedozwolonej reklamy apteki oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.