VI SA/Wa 366/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - OpenLEX

VI SA/Wa 366/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2829549

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 marca 2015 r. VI SA/Wa 366/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz (spr.).

Sędziowie WSA: Agnieszka Łąpieś-Rosińska, Grzegorz Nowecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 marca 2015 r. sprawy ze skargi M. T. na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej z dnia (...) sierpnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.