VI SA/Wa 3323/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2811994

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 maja 2016 r. VI SA/Wa 3323/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Borowiecki.

Sędziowie WSA: Aneta Lemiesz (spr.), Sławomir Kozik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 maja 2016 r. sprawy ze skargi S. M. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) października 2015 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej oddala skargę w całości

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.