VI SA/Wa 3084/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - OpenLEX

VI SA/Wa 3084/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2829628

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 marca 2015 r. VI SA/Wa 3084/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zdzisław Romanowski (spr.).

Sędziowie WSA: Ewa Frąckiewicz, Pamela Kuraś-Dębecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 marca 2015 r. sprawy ze skargi (...) Spółka jawna z siedzibą w D. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) lipca 2014 r. nr BP.(...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.