VI SA/Wa 2947/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812064

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 maja 2016 r. VI SA/Wa 2947/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Nowecki.

Sędziowie WSA: Izabela Głowacka-Klimas (spr.), Danuta Szydłowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 maja 2016 r. sprawy ze skargi W.R. na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w celu rozpatrzenia odwołań od wyników egzaminu adwokackiego z dnia (...) sierpnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu adwokackiego oddala skargę w całości

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.