VI SA/Wa 2752/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807610

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 marca 2016 r. VI SA/Wa 2752/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Fronczyk (spr.).

Sędziowie WSA: Magdalena Maliszewska, Jakub Linkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 marca 2016 r. sprawy ze skargi M. K. na uchwałę Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia (...) sierpnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki oddala skargę w całości

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.