VI SA/Wa 2615/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2811984

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 2016 r. VI SA/Wa 2615/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.).

Sędziowie WSA: Izabela Głowacka-Klimas, Grzegorz Nowecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 maja 2016 r. sprawy ze skargi "A." Sp.j. z siedzibą w (...) na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) sierpnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej oddala skargę w całości

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.