VI SA/Wa 2165/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2809993

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2016 r. VI SA/Wa 2165/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz.

Sędziowie WSA: Pamela Kuraś-Dębecka (spr.), Aneta Lemiesz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 kwietnia 2016 r. sprawy ze skargi E.K. i M.W. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2015 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej oddala skargę w całości

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.