Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2890401

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 maja 2012 r.
V SA/Wa 348/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Bożek (spr.).

Sędziowie: NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków, WSA Małgorzata Rysz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 maja 2012 r. sprawy ze skargi T. G. na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia... grudnia 2011 r. nr... w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania; oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.