V SA/Wa 3216/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812205

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 maja 2016 r. V SA/Wa 3216/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Blankiewicz-Wóltańska.

Sędziowie WSA: Jarosław Stopczyński, Arkadiusz Tomczak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 maja 2016 r. sprawy ze skargi G. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie z dnia (...) czerwca 2015 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry; oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.