Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3003498

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 lipca 2018 r.
V SA/Wa 129/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Madalińska-Urbaniak.

Sędziowie WSA: Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.), Tomasz Zawiślak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lipca 2018 r. sprawy ze skargi M. O. na rozstrzygnięcie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia... listopada 2017 r. nr... w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.