V SA/Wa 1068/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2989654

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2018 r. V SA/Wa 1068/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Madalińska-Urbaniak.

Sędziowie WSA: Beata Blankiewicz-Wóltańska, Marek Krawczak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 grudnia 2018 r. sprawy ze skargi k.c. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia... kwietnia 2018 r. nr... w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu płatności rolnośrodowiskowej za rok 2014 oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.