Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2607954

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 17 stycznia 2019 r.
V KO 79/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Andrzej Siuchniński.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie E. P., o wznowienie postępowania prowadzonego przez Sąd Apelacyjny w (...) pod sygn. akt II Aka (...),

po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu, w dniu 17 stycznia 2019 r., wniosku obrońcy z urzędu o zasądzenie wynagrodzenia za udzielenie pomocy prawnej w postępowaniu wznowieniowym,

Postanowił:

zasądzić od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. S. - Kancelaria Adwokacka w W. kwotę 664,20 zł (sześćset sześćdziesiąt cztery złote dwadzieścia groszy), w tym 23% VAT, za wydanie opinii o braku podstaw do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie E. P.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.