V KK 505/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585208

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2018 r. V KK 505/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Rafał Malarski.

Sentencja

Sąd Najwyższy na posiedzeniu bez udziału stron (art. 532 § 3 k.p.k.) po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2018 r.,

w sprawie D. M. skazanego z art. 189 § 1 k.k. i in.,

wniosku obrońcy skazanego o wstrzymanie zaskarżonego kasacją wyroku Sądu Okręgowego w G. z dnia 29 maja 2018 r., sygn. akt IV Ka (...), utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w G. z dnia 6 lutego 2018 r., sygn. akt VII K (...),

Postanowił: wniosku nie uwzględnić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.