V KK 460/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585211

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2018 r. V KK 460/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Barbara Skoczkowska.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie M. S. skazanego z art. 148 § 1 k.k. w zb. z art. 160 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i innych po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2018 r. wniosku obrońcy skazanego o wstrzymanie wykonania prawomocnego orzeczenia na podstawie art. 532 § 1 k.p.k. postanowił:

nie uwzględnić wniosku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.