Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2559445

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 25 września 2018 r.
V KK 325/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Kazimierz Klugiewicz.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie D. S. i A. S.,

skazanych z art. 258 § 3 k.k. i in.,

po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 25 września 2018 r.,

wniosku obrońcy skazanych o wstrzymanie wykonania wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 9 listopada 2017 r., sygn. akt II AKa (...), utrzymującego w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Z. z dnia 10 listopada 2016 r., sygn. akt II K (...),

Postanowił: wniosku nie uwzględnić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.