Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2633093

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 5 marca 2019 r.
V CSK 620/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa E. G. przeciwko D. N. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 5 marca 2019 r., wniosku pełnomocnika pozwanej na złożenie pisma przygotowawczego, zezwala pełnomocnikowi pozwanej na złożenie pisma procesowego z dnia 13 lutego 2019 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.