V CSK 561/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2653074

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2019 r. V CSK 561/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Marian Kocon.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa E. K. przeciwko Gminie M. o pozbawienie wykonalności tytułów wykonawczych,

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 25 kwietnia 2019 r.,

na skutek skargi kasacyjnej pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 19 czerwca 2018 r., sygn. akt I ACa (...),

przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.