V CSK 531/15, Związanie sądu zakresem zaskarżenia i zakazem reformationis in peius w sprawach o ustanowienie służebności przesyłu i o wynagrodzenie za ustanowienie tego prawa. - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2076691

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.