V CSK 523/17, Niedokładność w zakresie oznaczenia organu, który wydał orzeczenie, a nieważność postępowania. - Postanowienie... - OpenLEX

V CSK 523/17, Niedokładność w zakresie oznaczenia organu, który wydał orzeczenie, a nieważność postępowania. - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2605551

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.