Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2642397

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 29 marca 2019 r.
V CSK 316/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Karol Weitz.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku T. S.A. w K. przy uczestnictwie Skarbu Państwa-Starosty G., E. F., K. M., M. M. i K. Polska Sp. z o.o. w G. o zasiedzenie służebności przesyłu,

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 29 marca 2019 r., na skutek skargi kasacyjnej wnioskodawczyni od postanowienia Sądu Okręgowego w L. z dnia 4 października 2017 r., sygn. akt II Ca (...),

przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.